توضیحات درباره کانال ◥🐬دریای دلم🍃◣ :


می‌نویسم از برای دلی که
حرف‌هایی به اندازه دریا در آن نهفته است 💜🕊️
فاطمه مهرجرد (Fa.m)🍂
.
.
.
تا فوروارد هست چرا #کپی 🤨🚫

Chanel¹: @Roman_Fa_mدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.