توضیحات درباره کانال ▪️ 𝐆 𝐑 𝐀 𝐘 ▪️ :


” gray = خاکستری “

🔘

ارتباط با ما :
@grayadmin1در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.