توضیحات درباره کانال ⌞ 𝘕𝘸𝘻𝘭𝘪𝘪𝘪 💕🦋 ⌝ :


‌﷽

سرزمینی برای من و تو 🌸🥰
.
.
.لینک اینستاگراممون 🐣💕
https://instagram.com/life.with.nwzliii igshid=oa0bnkkqp421

ناشناسمون ✉💛
https://telegram.me/HarfBeManBot start=ODk3ODYyNzQ1

تبادل 💌🍃
@nwzliii_bot

و چه بی پروا در پی پروانه شدنم!🦋در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.