توضیحات درباره کانال ‌شهرسازی ایرانی روز (شار) :


کانال شهرسازی ایرانی روز (شار)
کانال شهرسازی و معماری
مباحث شهرسازی(برنامه ریزی شهری و طراحی شهری) و معماری واخبار شهرها و شهرسازی و معماریدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.