توضیحات درباره کانال ᵗʷᶤᶰᵏˡᵉ :


𝔀𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 💜
•ᴘʀᴏғ 🌌
•ʙɪᴏ🖇
•ᴄʜᴀʟʟᴇɴɢᴇ🥇
•ʙᴇᴀᴜᴛʏ💅
•ᴘɪᴄ🦋
•ɢɪғ✨
•ᴍᴜᴢɪᴄ🎶
•ᴛᴇxᴛ🧸
•ɢɪʀʟʏ🍬
شآد بآشُــ بخَند:(بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ*-*)

𝙱𝙾𝚃 𝙲𝙷𝙽𝙻:
@twinkle8080_bOt
𝙸𝙽𝙵𝙾 𝙲𝙷𝙽𝙻:
@twinkle_info

T.me/twinkle8080در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.