توضیحات درباره کانال یک سینه سخن :


ما و یک سینه سخن، حوصله کن سنگ صبور
تا از این دل، دلِ بی حوصله صحبت بکنیم
@yek_sine_sokhan
لطفا کانال رو تبلیغ کنین و تک بیت های پیشنهادی خود را به آیدی زیر جهت نشر در کانال بفرستید👇
y_ahmadei
باتشکردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.