توضیحات درباره کانال یازدهمی ها و دوازدهمی ها :


کانال کلاس یازدهم، کانال کلاس دوازدهم ، کانال یازدهم تجربی انسانی ریاضی کانال دوازدهم تجربی انسانی ریاضی کانال کنکور 98 ، دانلود گام به گام یازدهم دوازدهم ، نمونه سوال یازدهم دوازدهم⬅️ جهت تبلیغات : @nolax👨🏻‍🏫 مشاوره تحصیلی : @moshaver98_99

کانال یازدهمی ها و دوازدهمی هادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.