کانال گَپ و گویش بندرعباسى

کانال گَپ و گویش بندرعباسى

🔸زندگی، جامعه، فرهنگ، هنر، ورزش و هرچیز دیگر درباره‌ی هرمزگان

🔸ارتباط با ما براى تبلیغات 🔻

مغازه ، بوتیکـ، رستوران، هتل، فست فود …💯

Admin ID: @Pasin

گپ و گویش بندرعباس

کانال گَپ و گویش بندرعباسى