توضیحات درباره کانال گنجینه روباندوزی و خلاقیت💞🍃 :


﷽آموزش هنر روبان دوزی و گلدوزی صفر تا 💯ایده و خلاقیت …ترفندهای خانه داریاستفاده از وسایل بازیافتیو …. آدرس پیج اینستاگرام 👇https://www.instagram.com/azita.50🍃 💞 🍃 💞 🍃 💞

کانال گنجینه روباندوزی و خلاقیت💞🍃در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.