توضیحات درباره کانال گروه کارگران و کارفرمایان ساختمانی :


کارفرمای محترم نیروی کار ساختمانی خود را در این گروه بیابید

کارگران ساختمانی دیگربا این گروه بیکار نخواهید ماند

عضویت فقط برای کارگران و کارفرمایان ساختمانی

آخرین اخبار بیمه کارگران ساختمانی

*صحت و سقم پستهای ارسالی بر عهده خود ارسال کننده پست میباشد


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.