توضیحات درباره کانال گروه نماهنگ زبان انگلیسی :


قوانین:
🚫بدون اجازه شخص وارد پی وی شان نشوید🚫
🚫حرف‌های بیهوده و زشت نزنید🚫
🚫بی ادبی ممنوع🚫
🚫سوالاتتان در رابطه با زبان انگلیسی باشه، غیر از این از گروه حذف خواهید شد🚫
کانال ما:
tg://resolve?domain=english_gerammerدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.