کانال گروه علمی آموزشی دکتر برخوری

کانال گروه علمی آموزشی دکتر برخوری

دکتر مهدی برخوری رتبه ۳ کنکور پزشکی دانشگاه تهران، مولف کتب زیست ابی و تصویری و طراح زیست قلمچی و مشاور رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی‌

رزومه گروه ⬅️
@resomegorouh

رزرو تدریس دکتر برخوری – رزرو مشاوره ⬅️
@dr_barkhori

طرح‌های مشاوره⬅️
@nahveyemoshavere

کانال گروه علمی آموزشی دکتر برخوری