توضیحات درباره کانال گروه شرکت های نیلگام :


پشتیبانی آنلاین : @socialnilgam
خدمات تخصصی ویزا و پذیرش تحصیلی
نیلگام سفر-نیلگام مهاجر

آدرس:ظفر بین شمس تبریزی و نفت پلاک 148 طبقه اول
www.nilgam.com
تماس و مشاوره : 02175237

کانال گروه شرکت های نیلگامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.