توضیحات درباره کانال گروه تولیدی نیرباف :


تولید و فروش انواع روفرشی توسط گروه تولیدی نیرباف ارسال به کل کشور و صادرات
در طرح و شکل های متفاوت
☎️ +9835 3530 4206
📲 +98913 988 7234
Https://t.me/Roufarshi_Nirbafدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.