توضیحات درباره کانال گروه تولیدی زیرانداز مسافرتی نیرباف :


تولید و فروش عمده زیرانداز مسافرتی حصیری_جاجیمی _ برزنتی
از گروه تولیدی نیرباف
☎️ 035 3530 4206
📲 0913 988 7234
🆔 tg://resolve?domain=zirandaz_mosaferatiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.