توضیحات درباره کانال گروه تحلیل سهم نبض بورس :


❤﷽❤
ساعت تحلیل ساعت 20تا21 هرشب

با ما در بورس بمانید💞
tg://resolve?domain=boursegaap
مالک
@mr_asadi20
کانال آموزش
@Bors_modrnدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.