توضیحات درباره کانال گروه املاک ملکانا :


گروه املاک ملکانا
شرکت دانش بنیان به تایید معاونت علمی ریاست
جمهوری
خرید فروش اجاره آپارتمان با تور مجازی وتصاویر ۳ بعدی

ارتباط در تلگرام: @melkanasupport

اینستاگرام: www.instagram.com/mymelkana

تلفن: +982149135

https://www.melkana.com

کانال گروه املاک ملکانادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.