توضیحات درباره کانال گروه آموزش سرمایه گذاری نیک (N.I.C) :


کانال آموزشی و تحلیل بازار سرمایه وابسته به تیم نیک (N.I.C)

تیم نیک با ابداع و به کارگیری روشی نوین و منحصر به فرد سعی در آموزش و تحلیل بازارهای سرمایه دارد.
بدیهیست نحوه استفاده از مطالب کانال به خود شخص وابسته است.

تماس با ما
t.me/HamzehShahvali_NICدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.