توضیحات درباره کانال گروهها و کانالهای بورسی :


بزرگترین مرکز معرفی گروهها و کانالهای بورسی، تجاری و مالی💰💵📈

✅بامابیشتر دیده خواهید شد…✅

جهت معرفی و تبلیغ بنر، گروه یا کانال بورسی, مالی و تجاری خود با آیدی ذیل تماس بگیرید:

@Connect_adminnدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.