توضیحات درباره کانال گرمدره/garmdareh :


✅ بزرگترین کانال برای اهالی #گرمدره

🔴 اخبار و مطالب و تصاویر👇


📧 آیدی ادمین 👇

@GarmdarehAdminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.