کانال گردشگری دوزبانه کالسکه

این کانال به شما کمک می کند تا به تمامی نقاط شناخته و ناشناخته ایران سفر کنید و نیز ماحصل این سفر را به انگلیسی هم بیاموزید،

بزودی با برگزاری تورهای مهیج دوزبانه طبیعت گردی و فرهنگی فرصتی برای دوستداران گردشگری و زبان در این کانال ایجاد خواهد شد.

https://telegram.me/kaleskeh

 

 

#تور #گردشگری #طبیعت #گردی #دوزبانه #سفر #ایران #خارج #ناشناخته #مناطق

ورود به کانال
تبلیغ کانال