توضیحات درباره کانال گدازش :


گزارش داغ اقتصادی و سرمایه گذاری
#درآمد_دلاری
#اخبار
#گزارش
#تحلیل_بنیادی
#ارز_دیجیتال
#آموزش_تحلیل_تکنیکال
#طلا
#نقرهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.