توضیحات درباره کانال گالرےولوازم خانگے شیوا :


مشهد مجتمع تجاری زیست خاور طبقه مثبت یک انتهای سالن مسجد واحد۴۰۵۲ (ارسال به تمام ایران)
نوابی
۰۹۱۵۳۱۷۲۴۲۰
۰۹۱۵۵۱۱۲۵۴۵
۳۸۵۱۳۷۴۰
لینک کانال دوم ظروف پیوتر @shiva4052

ساعت کاری فروشگاه:صبح از ۱۰ الی۱۴ عصر از ۱۸ الی۲۲

ارتباط از طریق تلگرام 👈 @navabi1

کانال گالرےولوازم خانگے شیوادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.