توضیحات درباره کانال گالری شیمک :


ارسال ازایالت (سمنان)
@Ahmadi1976:آیدی مدیر
شماره واتساپ بیزینس :09029542392


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.