توضیحات درباره کانال گالری سنگها و کانیهای راد :


خرید و فروش انواع سنگ، نگین و کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی

مدیر کانال:
@ChamanReza
علیرضا چمن؛ کارشناس زمین شناسی
+98 – 911-235-3312

کانال و لوگو ثبت شده میباشد.
کد شامد 1-1-713474-61-4-1

http://t.me/itdmcbot start=rocks_gems_mineralsدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.