توضیحات درباره کانال گالری تابلو فرش دنیای هنر :


@behnam_pv1 👈تبادل
09145786322

تمامی تابلوهای کانال پرداخت شده میباشد
ودرکمتر از 7روز به دست مشتریان در سراسر ایران میرسد
تابلو ها بدون قاب وباقاب فروخته میشه
کانال تابلو فرش ماشینی👇👇👇👇
@tablo_mashiniدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.