توضیحات درباره کانال # ڪانال لرھاے ڪَــلارنشین # :


🔗 ڪلیپ و آهنگ

عکس و دلنوشته های بختیاری

معرفی مناطق و رسومات قوم لر 🔗

در صورت داشتن ایده یا انتقاد به ایدی زیر پیام بدین.

👇👇👇

@Kalear

کانال # ڪانال لرھاے ڪَــلارنشین #در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.