توضیحات درباره کانال کیفـ👜ـوکفشـ👠ـ خانومی✔ :


اینستاگرام:
https://www.instagram.com/khanomi_onlineshop
مدیر فروش و ثبت سفارشات:
@khanomi_sefaresh
ک. کیف:
@kif_khanomi
ک.بچه گانه:
@kafshe_fesgheli
ک.حراجی:
@harajii_khanomi

عکس ارسالی مشتریان:
@khanomi_delivery

کانال کیفـ👜ـوکفشـ👠ـ خانومی✔در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.