کانال کنکور رتبه یکی ها

مشاوره کنکور با رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور تجربی ریاضی و انسانی
کانال معرفی منابع کنکور
مشاوره کنکور
اخبار کنکوری
روش های مطالعه دروس
و…
مشاهده رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور وارتباط مستقیم‌ باهاشون👇
https://rotbe1iha.info/moshaver/

ورود به کانال
تبلیغ کانال