توضیحات درباره کانال کنکوری ها :


✅اخبار آنلاین کنکور
✅مشاوره و برنامه ریزی زیر نظر دانشجویان پزشکی
✅انگیزشی و آموزشی 💪
✅آزمون آنلاین ، برسی آزمون های آزمایشی و….در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.