توضیحات درباره کانال کلینیک تخصصی قلب خودرو حاج ماشالله گلزار :


تعمیر انواع اویل پمپ ماشین های سبک و سنگین ماشین الات کشاورزی وانواع گیر بکس های اتوماتیک در استان قم باپیک رایگان

کانال کلینیک تخصصی قلب خودرو حاج ماشالله گلزاردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.