توضیحات درباره کانال کلید قلم چی – klidghalamchi :


𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮𝗺𝗲 𝗢𝗳 𝗚𝗼𝗱

گاد قلم چی ☫ God ghalamchi
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

کلید های قلم چی قبل آزمون با تراز بالا 🤞✏️🔑

Admin: @kilidghalamchibot

Link for join : @klidghalamchl


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.