توضیحات درباره کانال کسب درآمد روزانه با استخراج بیت کوین :


دراین کانال نحوه استخراج بیت کوین توضیح داده میشود…….

برای شروع به فایلی که درکانال پین شده مراجعه کنید.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.