توضیحات درباره کانال کدومی…؟ :


[•🧿﷽•]

‌ ‌ ۞صرفا جهت خنده و سرگرمی😂
ارتباط با ادمین
@sokoot_m63

کانال دوممون

@khaannde_pareدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.