توضیحات درباره کانال کتونستان :


🌛انواع کتونی 🌜

👇آیدی ادمین جهت ثبت سفارش 👇

@modir_katunestan

👇کانال واریزی ها و ارسالی ها👇

@variz_ersal_katunestan

👇 اینستاگرام 👇

www.instagram.com/katunestanدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.