کانال کتاب گرافی| Book

کتابخونه تلگرامی
📖اینجا مثل کتابخونه های توی شهر، کارت عضویت نمیخواد!
نگاهی به یک کتاب می‌اندازی و صدایی از شخص دیگری می‌شنوی. شخصی که شاید ۱۰۰۰ سال است که مرده است. کتاب خواندن، سفر از طریق زمان است.


درمورد ما:

@infoicbook

ورود به کانال
تبلیغ کانال