کانال کتاب بنفش🎶 📚🎵🎙

💜📚💜

🌟کتاب خوب یعنی رفیق خوب🌟

#مارابه‌دوستان‌خودمعرفی‌کنید.ممنونیم🗣

فهرست کتابها
https://t.me/booklist_banafshbook

ادمین
@BanafshBook

اینستا
https://instagram.com/banafsh_book1400 utm_medium=copy_link

تلگرام
https://t.me/banafsh_book

ورود به کانال
تبلیغ کانال