توضیحات درباره کانال کتابستان برق و کامپیوتر :


کتابستان برق و کامپیوتر
کد شامد: 1-1-721044-61-4-1
کتب و جزوات رشته های برق و کامپیوتر
Admins: @OmidTasbaz @amirreza096در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.