توضیحات درباره کانال کتابز | Ketabz :


📗 کتابز: کتاب، زندگیـ💚ـه!
دانلود #رمان و #کتاب_رایگان با @Ketabz

ارتباط با امین: @bookadmined

✅ نشانی گروه: tg://resolve?domain=+lPvsHjx7-yU0ZWQ0

✅ تبلیغات: tg://resolve?domain=ketabz/21132


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.