توضیحات درباره کانال کتابخونه بزرگ مشهد :


بزرگترین کانال خریدو فروش کتاب های دانشجویی دست دوم و نو

زیر نظر تمامی دانشگاه های سرتاسر مشهد

📚دانشگاه آزاد
📚دانشگاه غیرانتفاعی
📚دانشگاه های دولتی و نیمه دولتی

ارسال عکس از کتاب و جزوه👇

@Student_Mashhad
جهت سفارش تبلیغات👆در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.