توضیحات درباره کانال [کا🌵کاکتوس بیو] :


🌵ـبهـ ـنامـ ـخدایـ ـکاکـــــــتوس🌵
.
[کـا ـکتوسمـ دل داـشتـ🥀ــــ]
.
{ـما ـکاکتوســیمـ ـبرو ـبا ـگلـا ـخوشـ باش👐🏿}
.
#قفلی🔒
#prof
#کاکتوسی🌵
#موزیک_بیو
𝙄𝙣𝙛𝙤:[ T.me/Mammalo_m ]
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍2:[ T.me/Hich0 ]
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥3:[ T.me/S_students ]در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.