توضیحات درباره کانال کاکتوس وساکولنت :


جهت سفارشات کاکتوس وساکولنت به لینک زیر مراجعه فرمایید.
@cactusss_xدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.