توضیحات درباره کانال پرورش دام وطیور :


ادمین جهت تبادل
@livestockunit
پرورش گوسفندوگاو وسایرنشخوارکننده ها
پرورش بوقلمون ومرغ گوشتی وتخمگذار و…
پرورش انواع آبزیان پرورشی و..
در توییتر ما را دنبال کنید
‏https://twitter.com/livestockiran
در صورت فیلتر تلگرام
https://tt.me/livestock

کانال پرورش دام وطیوردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.