توضیحات درباره کانال پخش کنجد آسمان :


انواع کنجد:خام – شسته – بوجار – پوست کنده
مغز آفتابگردان – مغز کدو – انواع بادام
روغن کنجد – روغن ارده – روغن آفتابگردان
سیاهدانه – پودر نارگیل – شاهدانه – ارده
تلفن ثابت: 05137241466
تلفن همراه:09154900900در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.