توضیحات درباره کانال ورزش :


کانال ورزش


آخرین و موثق ترین اخبار،عکس،ویدیو و مطالب ورزشی در کانال ما


نرخ تبلیغات در کانال پر بازده #ورزش 👇

@Varzeeshhh

توئیت های اختصاصی خود را ارسال نمایید👇

@alim1_boj
.

..


.

کانال ورزشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.