توضیحات درباره کانال هورَس (معماری فضای سبز) :


Garden & green space architecture
ویلاسازی، معماری داخلی، فضای سبز آپارتمانی، باغچه های پشت بامی(روف گاردن)، محوطه سازی، نمای سبز ساختمان، طراحی، اجرا و نگهداری

https://horas.ir

09122175174
مهندس بیژنی (بیژن صمغ آبادی)در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.