توضیحات درباره کانال همه چیز و همه رنگ :


عرضه همه نوع دستمال های جادویی ، ساده ، حوله ای و…
در طرح ها و رنگ های مختلف.
برای سفارش به آیدی زیر پیام دهید❤
09186029079
09905525422


@Thfgrcd8700 ایدی سفارشات

@rezayathaymoshtariدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.