توضیحات درباره کانال همای خبر :


به روز باشید/ ارائه لحظه به لحظه اخبار
*همای خبر را دنبال کنید
@homaygilanir

♦️ آگاهی از شرایط و هزینه های تبلیغات :
@homaykhabarir
ارتباط با ادمین کانال * @Homaykhabar

کانال همای خبردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.