توضیحات درباره کانال هــــواداران نساجی مازندران :


🐅 نساجی فنس‌؛ بزرگترین و بهترین رسانه هواداران نساجی

گروه ما 👇
@nassajifans_group

اینستاگرامِ نساجی فنس:
Instagram.com/nassajifans1959

ارتباط با مدیریت: @rhn_arm

کامل‌ترین، به‌روزترین و معتبرترین اخبار باشگاه نساجیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.