توضیحات درباره کانال نوسانگیران بورسی :


با معرفی سهم های نوسانی در خدمت شما هستیم

ارتباط با ادمین @reza_bourseeدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.